Kurzy – Manažment zboru, Zdravotnícky 2005

Manažment Zboru
V piatok sa do našich klubovní začalo schádzať množstvo zborových vodcov, ekonómov, či iných činovníkov z rôznych slovenských zborov. Konal sa tu v termíne od 25. do 27. novembra Kurz Manažment zboru…

Oblastný zdravotnícky kurz
V sobotu 17. decembra už pred deviatou hodinou ráno prúdili skauti z roznych zborov z Trenčianskej oblasti do nášho sk. domu aby sa mohli zúčastniť Zdravotníckeho kurzu. Počas 8 hodín sme sa dozvedeli veľa o poskytovaní prvej pomoci a veľa sme si mohli aj prakticky vyskúšať.