Kurz: SMREK

V piatok je zraz v klubovni. Tu sa k nám pridáva Šaman, neskor aj Mikanka a Vrťa. Vyrážame smer Piešťany, resp. Dolina. Cesta ubiehala celkom dobre. Na záver sme síce trošku poblúdili, ale miesti boli veľmi milý a ochotní a cestu nám ukázali. Na moje veľké prekvapenie sme dorazili na chatu skoro prví. Počkali me ešte na príchod
ostatných účastníkov, a SMREK sa mohol začať. Piatok večer bol skôr zoznamovacím, ale v sobotu ráno sme sa hneď pustili na vec. Pri prezentovaní roveringu sa striedal Šaman s Mikankou. Do debát sme sa aktívne všetci zapájali a snažili sme sa dohodnúť na napredovaní a smerovaní ďalšieho roveringu na Slovensku. Množstvo podnetov bolo
zajímavých a určite sa budú aj realizovat. Poobede sme si spravili zaujímavú meditáciu, a po nej krátku vychádzku do okolia. Večer nám spestrila hra, kedy sme sa mali dostať z nepriateľského územia. Jediným problémom bolo že sme boli dobre poviazaní. Ale zvládli sme to, zachránili sme sa a mohli tak pokračovať v ďalších prednáškach. Nedeľa bola tiež zaujímavá. Druhá hra, ktorá bola pripravená, ako aj oznam o pripravovanom Rover Moote nás zaujali. Okolo obeda sme sa už rozchádzali do svojich domovov.
Bolo to zaujímavé stretnutie, ktorého výsledky snáď prinesú do roveringu mnoho nového.