Mojich 8 hodín – altán na Záblatskej kyselke

Článoček zo stránky scouting.sk, o kampani Mojich 8 hodín, do ktorej sa zapojil aj náš zbor projektom Záblatská kyselka. Na projekte sme odpracovali viac ako 700 hodín dobrovoľníckej práce. Altánok pri liečivej vode Trenčianski skauti sa dva roky po tom, ako opravením prístupového mostíka ponúkli verejnosti bezpečný prístup k prameňu minerálnej vody Zlatovská kyselka, rozhodli …

Pokračovať v čítaní

Skautský dom v Zlatovciach, alebo čo sa deje v bývalej materskej škole

Trenčianski skauti oslávili 90. výročie založenia skautingu v Trenčíne a zároveň s pomocou Mesta Trenčín vyriešili dlhotrvajúci problém priestorov pre deti a mládež združujúce sa v skautskom hnutí. Už niekoľko rokov bola stovka skautov a skautiek, vrátane tých najmenších, odkázaných stretávať sa v zastaralej budove na Kukučínovej ulici. Tieto priestory nevyhovovali hygienicky ani kapacitne. Technický …

Pokračovať v čítaní

Aj Trenčianski skauti pomáhali v Tatrách…

Trenčianski skauti a skautky z 87. a 32. skautského zboru sa zapojili do najväčšej dobrovoľníckej akcie na Slovensku – Dobrovoľníci pre Tatry. Patrili k viac ako 950 dobrovoľníkom z radov skautov z 12 krajín Európy. “Dobrovoľníci pre Tatry”, to bola odozva skautov na prírodnú katastrofu, ktorá v novembri 2004 vážne poškodila Vysoké Tatry. Trenčianski skauti …

Pokračovať v čítaní

Zlatovskí skauti oslavovali

Článoček v INFO Trenčín o skautskej súťaži „O štít Zlatoviec“. Skauti z mestskej časti Trenčín – Zlatovce si pripomenuli 35. výročie vzniku svojho oddielu na 2. ročníku skautskejsúťaže „O Štít Zlatoviec“. Na podujatie pozvali i neorganizované deti, rodičov a členov Klubu dôchodcov zo Zlatoviec. Súťažili včielky a vĺčatá, mladšie skautky a mladší skauti, ba zapojili …

Pokračovať v čítaní