Skautský dom v Zlatovciach, alebo čo sa deje v bývalej materskej škole

Trenčianski skauti oslávili 90. výročie založenia skautingu v Trenčíne a zároveň s pomocou Mesta Trenčín vyriešili dlhotrvajúci problém priestorov pre deti a mládež združujúce sa v skautskom hnutí. Už niekoľko rokov bola stovka skautov a skautiek, vrátane tých najmenších, odkázaných stretávať sa v zastaralej budove na Kukučínovej ulici. Tieto priestory nevyhovovali hygienicky ani kapacitne. Technický …

Pokračovať v čítaní

Aj Trenčianski skauti pomáhali v Tatrách…

Trenčianski skauti a skautky z 87. a 32. skautského zboru sa zapojili do najväčšej dobrovoľníckej akcie na Slovensku – Dobrovoľníci pre Tatry. Patrili k viac ako 950 dobrovoľníkom z radov skautov z 12 krajín Európy. “Dobrovoľníci pre Tatry”, to bola odozva skautov na prírodnú katastrofu, ktorá v novembri 2004 vážne poškodila Vysoké Tatry. Trenčianski skauti …

Pokračovať v čítaní

Zlatovskí skauti oslavovali

Článoček v INFO Trenčín o skautskej súťaži „O štít Zlatoviec“. Skauti z mestskej časti Trenčín – Zlatovce si pripomenuli 35. výročie vzniku svojho oddielu na 2. ročníku skautskejsúťaže „O Štít Zlatoviec“. Na podujatie pozvali i neorganizované deti, rodičov a členov Klubu dôchodcov zo Zlatoviec. Súťažili včielky a vĺčatá, mladšie skautky a mladší skauti, ba zapojili …

Pokračovať v čítaní

Skauti vymenili pohodlie za užitočnú prácu

V sobotu 9. apríla si členovia 87. skautského zboru v Trenčíne privstali, aby očistili prameň kyselky v Záblatí. Ani uplakané ráno im neubralo na nálade. Vodca oddielu Ján ŠULEK s oddielovou prezývkou Mongol s prehľadom porozdeľoval jednotlivým členom úlohy a sám svojím pracovným výkonom udával jeho tempo. Bola radosť pozerať sa ako jedna skupina čistila …

Pokračovať v čítaní