Družinová schôdzka s br. Rysom

V piatok som sa už veľmi tešil na schôdzku. Mali sme mať predsa vzácnu návštevu. Osobne nás došiel pozrieť br. Miro Dužík – Rys. Chvíľku som s ním podebatil a potom prijal pozvanie a zúčastnil sa družinovej schôdzky Bobrov. Schôdzku si pripravil br. Bober, a tak bola kopa zábavy a aj sme sa niečo nové naučili. Br Rys nám ukázal akými všakovakými spôsobmi sa dajú uviazať základné skautské uzly.