Deväťdesiatka na krku

Aby som začal od začiatku. V roku 1915 za cisára pána založil jeden profesor na trenčianskom gymnáziu prvý oddiel skautov. Jeho činnosť netrvala dlho, ale začal písať históriu skautingu v Trenčíne.
  Od tejto udalosti prešlo už 90 rokov, keď si na toto výročie spomenul jeden z našich oldskautov. Hneď sa začalo plánovať a pracovať na projekte. Prepuklo vo mne nadšenie a tak som sa dobrovoľne prihlásil do organizačného tímu. Avšak hneď som precitol z prvého ošiaľu. Moja prvá myšlienka bola: „Čo sa vlastne za tých 90 rokov v trenčianskom skautingu odohralo?“
Ako aj v iných mestách a j v Trenčíne to nemal skauting ľahké, ľudia ničomu nedôverovali a sociálne pomery prvej ČSR tiež neprispievali k stálemu osadenstvu oddielov. Ale predsalen boli položené základy na ktorých sa po 2.svetovej vojne dalo stavať. V povojnových rokoch si trenčianski skauti postavili pri Váhu svoju vlastnú klubovňu. Bohužiaľ prišli opäť zlé časy pre skautov. Moc vládnucej robotníckej triedy niektorí trenčiansky skauti pocítili naozaj tvrdo. Roky 1968 až 197O boli pre skauting plodné, oddiely praskali vo švíkoch. Semienko skautingu bolo však zasiate. Jeho vyklíčenie prišlo v roku 1989. Dnes je to mohutný strom s deväťdesiat ročnou históriou. Je na čom stavať, kráčať v šľapajách.
Preto si mladá generácia v dňoch 16. – 18. septembra pripomenula toto úcty hodné výročie zaujímavým podujatím. V piatok všetku slávu zahájilo prijatie činovníkov u viceprimátora, samozrejme so spoločným foto na pamiatku. Po prijatí bola slávnostne zásekom sekery otvorená výstava s množstvom historických ale aj súčasných fotografií
a materiálov. Sobotný deň patril skautskému táboru pri Váhu. Workshopy, Rozprávkové mestečko a Rytierov chodník boli jednými z akcií celých osláv. Večerným táborák s „hlučnými“ pokrikmi, „duchaplnými“ scénkami prilákali nejedného zvedavca. V nedeľu ráno sa po takomto víkende človek naozaj cítil ako keby prežil celých deväťdesiat rokov skautingu v Trenčíne.
Poďakovat by sa patrilo Mestu Trenčín, všetkým organizátorom  z radov skautov, ako aj bratom oldskautom, ktorí nielen pomohli ale aj zapožičali rekvizity na vybudovanie výstavy…

br. Ignácio