Betlehemské svetlo 2015

V sobotu 19. decembra 2015 sme sa už tradične zišli na železničnej stanici a netrpezlivo sme čakali na vlak, v ktorom cestovalo Betlehemské svetlo. Spoločne so skautmi z ostatných trenčianskych  zborov sme prebrali Betlehemské svetlo od skautskej posádky a odniesli do svojich domovov, kde sme plamienok nádeje a radosti opatrovali až do Vianoc. Večer 23. decembra sme svetielko rozdali obyvateľom Zlatoviec a Záblatia a ja s br. Matejom vrámci výzvy Betlehemské svetlo aj deťom v detskom domove.