Betlehemské svetlo 2014

Tak ako každý rok sme sa aj tentokrát zišli 20. decembra na Železničnej stanici v Trenčíne. Okrem nás prišli aj skauti z 32. zboru Ale Vivo a 93. prístavu vodných skautov Tortuga Trenčín. Po 11. hodine prišiel rýchlik Dargov so skautskou posádkou, od ktorej sme si odpálili Betlehemské svetlo.

23. decembra sme prišli do skautského domu, odkiaľ sme v malých skupinkách rozdávali Betlehemské svetlo do domácností v Zlatovciach a Záblatí.