Betlehemské svetlo 2012

Stalo sa už každoročnou tradíciou, že skauti prinášajú v predvianočnom čase Betlehemské svetlo do Trenčína. Bolo tak tomu i v tomto roku.

Preberanie svetla prebehlo na železničnej stanici, odkiaľ putovalo na Mierové námestie, kde si ho mohli obyvatelia mesta odpáliť a odniesť do svojich domovov počas 22. a 23. decembra. Stráž pri podsade so svetielkom mali spoločne skauti zo všetkých trenčianskych zborov.

V mestských častiach Zlatovce a Záblatie svetielko skauti 87.zboru priniesli aj do jednotlivých domácností v predvečer štedrého dňa.

Fotogaléria z Betlehemského svetla 2012:

Foto: Kika Rigasová a Vlk