Beh oslobodenia obce Zlatovce – 2019

Článok v periodiku Trenčiansky Terajšok z 29.4.2019. Na akcii sa spolupodieľa aj náš zbor.

Pietná spomienka na zlatovských rodákov má v tejto časti Trenčína dlhoročnú tradíciu.
„Koná sa každoročne pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia vtedajších obcí na pravej strane Váhu, čo boli Istebník, Orechové, Hanzlíkova a patrili tam aj Zlatovce“, povedal poslanec Tomáš Vaňo.
Pri hrobe rodáka Jána Psotného sa začala pietna spomienka Zlatovčanov. V čase povstania velil jednotke na východnom Slovensku. Bývalý kronikár obce Vít Vágovič dodal, že sa
„Dostala do konfliktu vojnového s jednotkou Wehrmachtu. V tomto boji padol.“
Ján Prháček bol poručík letectva a zahynul pri výkone leteckej služby. Narodil sa v roku 1915, tiež tu v časti Hanzlíkova. Základnú školu navštevoval v Zlatovciach.
Pred budovou sídla 87. skautského zboru zlatovčania položili veniec na pamiatku zlatovských spoluobčanov, ktorí zahynuli počas vojny.
Pri tejto príležitosti sa už takmer 50 rokov koná beh oslobodenia Zlatoviec, ako Memoriál Jána Psotného a Jána Prháčka. Určená je hlavne pre žiakov základnej školy Na Dolinách, aj takouto formou spoznali týchto výnimočných Zlatovčanov.
Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Video z Youtube o Behu Memoriálu Významných rodákov:

Link na originálny článok: http://www.trencianskyterajsok.sk/v-zlatovciach-sa-bezal-memorial-vyznamnych-rodakov/