POCHOD PRIATEĽOV LESNEJ ŽELEZNICE TRENČÍN-SELEC

Autor: mongol
Dátum: 14. 6. 2014
Čas: Celý deň

TERMÍN A MIESTO STRETNUTIA:
Sobota 14. Júna 2014 v čase od 11:00 do 15:00 na Patlíkovej pri bývalom ovčíne / kravíne.

TRASY DO MIESTA STRETNUTIA:
Selec – Patlíková – 16 km
Odchod autobusov z Trenčína aut.st. do Selca – 06:04, 08:15, 09:45
Soblahov horáreň – Patlíková – 12km
Odchod autobusov z Trenčína aut.st. do Soblahova – 06:20, 07:45, 11:10
Mn.Lehota Radar – Patlíková – 6km
Odchod autobusov z Trenčína aut.st. do Mn.Lehoty – 07:00, 08:00, 10:35
Hotel Brezina – Patlíková – 22km
Odporúčaný odchod medzi 07:00 – 08:00
Trasa je označená červenými fáborkami a logom lesnej železnice.

ODCHOD SPÄŤ:
Z Patlíkovej je možné sa dostať do Trenčianskej Turnej okolo PD za asi 1 hodinu po
spevnenej ceste. Odchody autobusov z Trenčianskej Turnej do Trenčína: 12:46, 12:50,
12:56, 13:25, 15.20, 15:48, 16:52, 17:22, 17:48

POPLATOK:
Účastnícky poplatok v cieli je 2,00 €. V poplatku je: odznak, pamätný list, klobása na
opekanie alebo sladkosť, chlieb. Nápoje nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku.

PORIADATEĽ:
Klub slovenských turistov, regionálna rada Trenčín v spolupráci s mikroregiónom Inovec..

OSTATNÉ INFORMÁCIE:
– akcia má vlastnú pečiatku do turistického záznamníka a pamätný list
– každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo
– akcia sa koná za každého počasia

Veľmi pekná trasa okolím Trenčína. Oplatí sa ísť pozrieť. Uvidíte pozostatky niekdajšej lesnej železničky. V teréne sú pekne vidno násypy, torzá mostov, piliere, priepusty na vodu. Niektoré mosty sú už aj zrekonštruované. Fakt veľmi pekná a zaujímavá trasa.