Hviezdicový výstup na INOVEC 2017

Autor: mongol
Dátum: 22. 10. 2017
Čas: Celý deň

ODBOR KST TJ LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN POZÝVA PRIAZNIVCOV TURISTIKY A MILOVNÍKOV PRÍRODY NA

34. ROČNÍK HVIEZDICOVÉHO VÝSTUPU NA INOVEC /1042 M/ MEMORIÁL VLADA ŠVANCÁRA

V NEDEĽU 22. OKTÓBRA 2017

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV:
ĽUBOVOĽNOU TRASOU (zo Selca, od Radaru, z Trenč. Jastrabia, z Dubodiela, z Mníchovej Lehoty) VYSTÚPIŤ NA VRCHOL INOVCA. V ČASE OD 10:00 HOD. DO 13:00 HOD. NA VRCHOLE OBDRŽIA ÚČASTNÍCI PAMÄTNÝ LIST A MALÉ OBČERSTVENIE.

INFORMÁCIE PODÁ: Jan Mrlina, jan.mrlina1@gmail.com, 0902 391 057

SPONZORI: MÄSIARSTVO URBÁNEK, INOVECKÁ CHATA, PEKÁREŇ KOPEK
MEDIÁLNI PARTNERI: PARDON, MY – TRENČIANSKE NOVINY

DOPRAVA
Tam: Spojmi SAD TRENČÍN, BUS o 8:00 hod. ( smer MNÍCHOVA LEHOTA, DUBODIEL, spoj má byť posilnený za priaznivého počasia v úseku Trenčín – Radar priamo), o 10:35 hod. ( MNÍCHOVA LEHOTA), o 8:15 hod. (SELEC)
Späť: Z DUBODIELA o 12:25, MNÍCHOVA.LEHOTA, RADAR BUS o 12:44, 15:05 ( spoj má byť posilnený) a 16:59 hod.,
VLAK o 17:55 hod., BUS zo SELCA o 13:05, 15:25 a 17:10 hod.