95. rokov skautingu v Trenčianskej Teplej

V roku 1922 vznikol v Trenčianskej Teplej prvý skautský oddiel.

Teraz po deväťdesiatich piatich rokoch si pripomíname toto významné výročie. A ako si ho lepšie pripomenúť, než účasťou na Svojsíkovom závode…

V sobotu 29. apríla 2017 sa skauti z rôznych kútov Slovenska: Trenčína, T. Teplej, B. Štiavnice a dokonca aj z Prešova zišli na zastávke v T. Teplej. Všetci sme sa presunuli na chatu v Podhradišti. Zaregistrovali sme sa a po niekoľkých minútach sme mohli so štartovným číslom 7 vyraziť. Naša hliadka s názvom „My dvaja zo Zlatoviec“  v zložení Daniel a Ľubo úspešne splnila všetky úlohy skautského preteku. Pozostával z tradičných aktivít ako napr. streľba zo vzduchovky, uzly, topografia, Tatarkino okienko spisovnej slovenčiny, zdravoveda, skautská história a symbolika, lanová dráha, ohne, fauna a flóra a samozrejme nemohol chýbať ani bonus. Táto zvláštna aktivita  spočívala z rôznych zaujímavých úloh ako napr. skok cez švihadlo, premiestňovanie cestovín z misky do misky len pomocou špajlí, morzeovka a keď prišlo na rozpoznávanie bylín pomocou čuchu, v našom prípade sme ich ani nemuseli ovoniavať, stačil nám na to zrak, nás dokonca začali podozrievať z podvádzania. Po príchode na chatu sme si pochutnali na guláši/guľáši. Nakoniec sme skončili na krásnom prvom mieste. Ako povedal br. vodca Akela: „Dalo sa to čakať.“ Dostali sme diplomy i vecné ceny. Samo sa priznal, že nás pozná. Nasledovalo množstvo drobničiek. Zaujalo nás hlavne lezenie na debne, či strieľanie zo vzduchovky. Začalo sa zvečerievať, a to už prišiel čas na skautskú sv. omšu priamo na Čertovej skale pri mohyle Bí.-Pího. Skautský pán farár br. Zviera z Dolnej Súče nás povzbudil do našej ďalšej skautskej činnosti. „Zlatým klincom večera“ bolo skladanie vlčiackych a skautských sľubov. Tento krásny deň sme zakončili Gilwellským kruhom. Nakoniec by som sa chcel poďakovať bratom skautom a sestrám skautkám z T. Teplej za zorganizovanie tejto skvelej akcie.