2% z daní pre 87. skautský zbor

87-2perc-2017

Vážení rodičia a priaznivci skautingu. Opäť by sme vás radi oslovili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní odvedených v roku 2016.

Prostriedky získané z 2% sú pre nás jedným z hlavných príjmov.
Využívame ich hlavne na:

 • prevádzku klubovní a skautského domu
 • realizáciu letných skautských táborov pre deti
 • organizovanie výletov a výprav
 • organizovanie väčších zborových akcií
 • vzdelávacie kurzy pre radcov a vodcov
 • projekty pre verejnosť a okolie

Vodcovia, radcovia a dospelí členovia nášho zboru nie sú platení ani odmeňovaní. Pracujú a podporujú nás bez nároku na odmenu. Ich najväčšou odmenou je láska ku skautingu a spokojný detský úsmev.

Stiahnite si tlačivá k poukázaniu 2%, vyplňte ich a odovzdajte na daňovom úrade, alebo vodcom naších oddielov.

 

>>> STIAHNITE si Tlačivá k poukázaniu 2% <<<

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov: Slovenský skauting 87. zbor Bufinky Trenčín
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Trenčín ,91105, Na záhrade 28
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):36122301

 

Ďakujeme Vám, že nás podporíte aj tento rok poukázaním 2% z Vašich daní.

 

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa.

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2017:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • POZOR:
 • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • Obchodné meno alebo názov: Slovenský skauting 87. zbor Bufinky Trenčín
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Trenčín ,91105, Na záhrade 28
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):36122301
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017:

 • Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 • Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad
 • ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.